valencià

Servici integral en el sector de la construcció en tot el territori nacional, tant a professionals com a particulars.

Bernardo Zaragozí Sastre, arquitecte tècnic i "project manager"
amb més de 12 anys d'experiència, ha orientat sempre el treball a oferir la màxima qualitat i eficàcia.

Compta amb una àmplia experiència professional que comprén totes les disciplines arquitectòniques:

- Direccions d'obra i assistències tècniques.
- Coordinacions de Seguretat i Salut en totes les seues fases.
- Suport a professionals en la redacció de projectes.
- Realització de projectes, llicències, mesuraments i pressupostos.