Project management
valencià

- Coordinació d'equips de treball per a l'execució de les obres relatives a projectes de construcció.
- Optimització de recursos en totes les fases d'una inversió immobiliària.
- Assessorament Urbanístic (Gestió Urbanística per a l'obtenció de sòl)
- Anàlisi de viabilitat econòmica del Projecte. Estudi de recursos financers (propis o aliens).
- Selecció d'equips redactors de projecte i directors d'execució.
- Obtenció de llicències (gestions administració)
- Selecció d'empresa/s concurrents a l'obra. Redacció de comparatius.
- Coordinació d'equip (elaboració de matriu de responsabilitats)
- Representant de la propietat, coordinador i interlocutor entre la propietat, els tècnics responsables del projecte i contractes.
- Gestió d'Execució de l'obra, planificació en temps i costos, control econòmic i anàlisi de possibles desviacions.
- Gestió de post-venda i de la qualitat de l'execució del projecte.