Curriculum
valencià

FORMACIÓ

ARQUITECTURA TÈCNICA (Universitat politècnica de VLC, UPV) Treball final de carrera “Rehabilitació Vila Gadea” ALTEA

MÀSTER PROJECT MÀNAGER en edificació i urbanisme (COAATA, UPC, Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de BCN).

ENGINYERIA DE L'EDIFICACIÓ (Universitat Camilo José Zela De Madrid)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

2006-2012 DIRECTOR D'EXECUCIÓ I COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT
Estudi LHA S.L. (Altea)

1998-2006 CAP D'OBRA
Constructora ALIBLANCA S.A. (Benidorm).