CURSOS:

INTRODUCCIÓ AL MICROSOFT PROJECT (14 Hrs.).
CURS D'APLICACIÓ DE LA NORMATIVA D'INCENDIS ALS PROJECTES D'ARQUITECTE TÈCNIC (20Hrs.).
CURS DE  REDACCIÓ DE PROJECTES D'OBERTURA I MANUALS D'EMERGÈNCIA (24 Hrs).
CURS DE PROJECTES D'ACONDICIONAMENT I REFORMA DE LOCALS (32 Hrs).
CURS DE PATOLOGIA A L'EDIFICACIÓ (60 Hrs).
CURS BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL A LA CONSTRUCCIÓ (50 Hrs).
CURSOS D'ESTIU 2010 UNIVERSIDAD MENENDEZ PELAYO PATOLOGIES EN LA CONSTRUCCIÓ.
CONEIXEMENT A NIVELL USUARI DE CYPECAD CALCUL D'ESTRUCTURES (FORMACIÓ EN ACADEMIA CYPE), AUTOCAD 2D, ARQUIMEDES, PRESTO, OFFICE. 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Constructora ALIBLANCA S.A. (Benidorm)  (1998-2006)

Lloc:
Cap d'obra: Desenvolupament de presupostos, medicions, control de producció d'Obra, seguiment d'obra, replantejos i control de materials.

Projectes:

72 vivendes EDIFICI CELIO  PROMOCIONS AMERADOR
36 vivendes EDIFICI ESQUILINO  PROMOCIONS AMERADOR
84 vivendes EDIFICI VIMINAL  PROMOCIONS AMERADOR
104 vivendes EDIFICI COLISEO  PROMOCIONS AMERADOR FASE VI: EXECUTAT SOBRE MICROPILOTAJE

Estudi LHA S.L. (Altea). (2006-2012)

Lloc:
Tècnic Direcció d'Execuc ió material d'obras, Col.laboració en redacció de Projectes Tècnics (medicions i Pressupostos), Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut, Coordinació d'obres en misió de Seguretat i Salut, Redacció d'Estudis de Viabilitat.

Projectes:

PLURIFAMILIARS

22 vivendes en carrer Ifach ALTEA, COL.LABORACÓ  ESTUDI ARQUITECTURA RAFAEL BELLOD SOLE . SOTANO FET AMB SISTEMA DE MURS PANTALLA
9 vivendes en cami poliesportiu ALTEA, ESTUDI ARQUITECTURA ESTUDIO LHA
15 vivendes en carrer la font , CALLOSA D’ENSARRIÀ, ESTUDI ARQUITECTURA ESTUDIO LHA
9 vivendes en carrer calitx,  ALTEA, COL.LABORACIÓ  ESTUDI ARQUITECTURA GAP ARQUITECTURA S.L.
8 vivendes en carrer almendros FASE I,  ALTEA, COL.LABORACIÓ  ESTUDI ARQUITECTURA RAFAEL BELLOD SOLE
8 vivendes en carrer almendros FASE II,  ALTEA, COL.LABORACIÓ  ESTUDI ARQUITECTURA FRANCISCO ZARAGOZA SAURA
12 vivendes en cami del garroferet, ALTEA LA VELLA, ESTUDI ARQUITECTURA ESTUDIO LHA
11 vivendes PROTECCIÓ PÚBLICA, ALTEA,   ESTUDI ARQUITECTURA ESTUDIO LHA
4 vivendes, BUSSOT, ESTUDI ARQUITECTURA ESTUDIO LHA

 VIVENDES UNIFAMILIARS

ALTEA HILLS
ALTEA LA VELLA
BUSSOT
LA NUCÍA
URBANITZACIÓ  SANTA CLARA (ALTEA-CALLOSA)
URBANITZACIÓ GALERA DE LAS PALMERAS
URBANITZACIÓ GALERA DEL MAR
URBANITZACIÓ URLISA
URBANITZACIÓ MARYVILLA (CALPE).

EN EXECUCIÓ  2012

Reforma I Ampliació d'Hotel de 4 Estreles “ROSAIRE” , BENIDORM. ESTUDI ARQUITECTURA ARTLUX S.L.
EXECUTAT SOBRE MICROPILOTAJE (SISTEMA TITAN)
53 Vivendes en Avinguda Generalitat Valenciana, ALTEA (ALACANT). ESTUDI ARQUITECTURA MARC SELLES RONDA.
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL A ALTEA, ESTUDI ARQUITECTURA D. RICARDO PASTOR VILLALOBOS.
EDIFICI PER A 15 VIVENDES A SANT JOAN D'ALCANT, ESTUDI ARQUITECTURA D.JOSE JIMENEZ DE LA IGLESIA

PROJECTES
REFORMES EN VIVENDES UNIFAMILIARS/LOCALS COMERCIALS
PROJECTES D'OBERTURA                                    
PROJECTES DE PISCINA

ALTRES SERVICIS I ASSESSORAMENTS:

COL.LABORACIÓ EN  GESTIÓ DE CONTRACTACIÓ

fase de projecte: equips de treball

fase d'execució: empreses contractistes, realització de comparatius i assessorament.

REDACCIÓ D'ESTUDIS DE VIABILITAT PER A PLANIFICACIÓ D'INVERSIÓ

GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ DE PROJECTES. Redacció i seguiment en fase d'execució de Gantt.

COL.LABORACIÓ EN CONTROL DE PRODUCCIÓ D'OBRA. Realització d'informes mensuals de producció i control de desviacions econòmiques.

COORDINACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL.

LLENGÜES:
ANGLES, NIVELL MEDI-ALT (ESCRIT i PARLAT).
ESPANYOL.
VALENCIÀ.